Порядок складання та подання запитів

ПОРЯДОК
складання та подання запитів на інформацію

1. Цей Порядок розроблений з метою створення механізму реалізації права фізичних, юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Полтавська обласна державна адміністрація та її структурні підрозділи (далі – розпорядник інформації).

2. Запит на інформацію подається суб’єктами, визначеними в пункті 1  цього Порядку, до розпорядника  інформації в усній чи  письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

3. Запит на інформацію подається в довільній формі.

4. Запит на інформацію повинен містити:
-  прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача,
- поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);
- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
- підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

5. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає розпорядник інформації або яка розміщується на офіційному веб-сайті або на інформаційному стенді розпорядника.

6. Запит на інформацію може бути подано особисто до загального відділу апарату Полтавської обласної  державної адміністрації (у структурних підрозділах облдержадміністрації – до визначених підрозділів або призначених відповідальних  осіб),  який  організовує  у встановленому  порядку  доступ   до публічної інформації, якою володіє  розпорядник інформації, у робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

{Зі змінами згідно з розпорядженням голови ОДА від 04.06.2014 р. №171.}

7. Під   час   подання   запиту   на   інформацію   запитувач зазначає зручну  для  нього форму отримання інформації.

8. У  разі,  коли  з  поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може  подати  письмовий  запит, його оформляє представник загального відділу апарату облдержадміністрації (у структурних підрозділах облдержадміністрації – представники визначених підрозділів або призначені відповідальні особи) із зазначенням прізвища,  ім’я,  по батькові,  контактного телефону в запиті та надає копію запиту особі, яка його подала.

{Зі змінами згідно з розпорядженням голови ОДА від 04.06.2014 р. №171.}

9. На  вимогу запитувача на  першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника  інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

 

Оновлено 30.08.2017