Доступ до публічної інформації та оформлення запиту

Питання доступу до публічної інформації регулюється Законом України «Про доступ до публічної інформації» та Указами Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України». Зазначені нормативно-правові акти покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Надання публічної інформації управлінням з питань цивільного захисту Полтавської облдержадміністрації здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких  носіях  інформація,  що  була отримана  або  створена  в  процесі  виконання  суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків,  передбачених чинним законодавством, або  яка  знаходиться  у  володінні суб'єктів владних повноважень.

Запит до управління з питань цивільного захисту Полтавської облдержадміністрації можна подати:

  • письмово на поштову адресу: вул.Раїси Кириченко,14, м. Полтава, 36039
    управління з питань  цивільного захисту Полтавської облдержадміністрації (на конверті вказувати «Публічна інформація»);
  •  на електронну адресу: uns@adm-pl.gov.ua;
  •  факсом: (+380 532) 50-04-24;
  •  усно за телефонами: (+380 532) 50-04-24, (+380 532) 60-74-40.

 З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію.

Форму інформаційного запиту для його складання можна отримати у каб. 206 (приймальня) та у каб. 221 управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації. Також її можна завантажити за ланкою нижче.

Форма запиту на інформацію  (зразок).

 

Оновлено 27.03.2017