Основні завдання служби

Комунальна установа  Рятувально-водолазна служба Полтавської обласної ради призначена для  комплексного розв'язання проблем попередження нещасних випадків та створення умов безпечного і організованого відпочинку населення на воді, в тому числі  любительського і спортивного рибальства,  підвищення рівня оснащення та ефективності проведення рятувальних, пошуково-водолазних і водолазно-технічних робіт.

Комунальна установа Рятувально-водолазна служба Полтавської обласної ради виконує наступні завдання:

- організація функціонування у режимі постійної готовності до виконання необхідного комплексу рятувально-водолазних робіт в умовах надзвичайної ситуації або загрози її виникнення;

- постійна підтримка високого рівня професіоналізму особового складу для проведення рятувальних, пошуково-водолазних і водолазно-технічних робіт;

 - взаємодія з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності під час проведення рятувально-водолазних робіт, координації дій у процесі використання сил і засобів інших рятувально-водолазних служб (станцій) та аварійно-рятувальних служб;

 - створення інформаційного банку даних про стан місць масового відпочинку населення та небезпечних місць на водних об’єктах області, які можуть загрожувати життю людей;

 - визначення разом з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування склад та обсяг рівня оснащення місць масового відпочинку населення на водних об’єктах;

 -  організація контролю за станом місць масового відпочинку населення на воді та використання маломірних (малих) суден;

 - розроблення заходів по підвищенню рівня безпеки життя населення та зменшення випадків надзвичайних ситуацій на водних об’єктах області;

 - участь у роботі комісій з розслідування причин виникнення надзвичайних ситуацій на воді;

 - своєчасне забезпечення обладнанням та матеріально-технічними засобами проведення рятувальних, пошуково-водолазних і водолазно-технічних робіт;

- здійснення своєчасного освоєння нового спорядження і введення його в дію;

-  участь у розробці та виконанні регіональних, комплексних галузевих програм по попередженню надзвичайних ситуацій на водних об’єктах області;

- проведення масової роз’яснювальної роботи серед населення по попередженню нещасних випадків на воді;

- проведення щорічної переатестації водолазів рятувальних станцій області.

Контактний телефон служби: 60-21-61