Порядок організації та проведення особистого прийому громадян в управлінні

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
Полтавської облдержадміністрації
23.05.2011  № 38

ЗАРЕЄСТРОВАНО
В Головному управлінні юстиції у Полтавській області
30.05.2011  № 115/1692

 

ПОРЯДОК
організації та проведення особистого прийому громадян начальником та заступником начальника управління з питань надзвичайних ситуацій  та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Полтавської облдержадміністрації

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян начальником та заступником начальника (далі – керівництво)  управління з питань надзвичайних ситуацій  та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Полтавської облдержадміністрації   (далі –  управління).

2. Основними завданнями посадових осіб, які здійснюють прийом
громадян, є:
= реалізація положень Закону України "Про звернення громадян" та інших законів, указів Президента України, актів Кабінету Міністрів України з питань реалізації громадянами конституційного  права на звернення;
= сприяння у вирішенні проблемних питань, з якими звертаються громадяни до Головного управління, відповідно до чинного законодавства.

3. Особистий прийом громадян керівництвом управління здійснюється  щовівторка   з 9-00 до 16-00  за адресою: м. Полтава, вул. Р.Люксембург, 14, кімната 206 (приймальня), без попереднього запису на особистий прийом.

4. Вхід громадян до приймальні управління  здійснюється  за разовими перепустками  після обов’язкової реєстрації черговим по управлінню у книзі обліку відвідувачів.

5. Інформація про порядок та  графік особистого прийому керівництвом управління розміщуються на веб-сайті, інформаційному стенді  та у приймальні управління  у доступному для вільного огляду місці.

6. Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", проводиться першочергово.

7. Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються  ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

8.  Під час особистого прийому керівництвом управління  з'ясовується прізвище, ім'я та по батькові громадянина, місце проживання, короткий зміст порушеного питання, результати попереднього розгляду питання (якщо громадянин звертався раніше), вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином особисто для обґрунтування свого звернення.
Не допускається з'ясування даних про особу громадянина, які не відносяться до змісту звернення.
Якщо громадянин звертається не особисто, а через уповноважену ним особу, ці  повноваження повинні бути оформлені відповідно до вимог чинного законодавства та надані цією особою.
Громадяни, визнані судом недієздатними, на прийом без участі їх законних представників не допускаються. У прийомі громадян  можуть брати участь їх  представники, повноваження яких оформлені в установленому чинним законодавством порядку.

9. У разі повторного звернення громадянина на особистий прийом відповідальним працівником за роботою зі зверненнями громадян загального відділу управління вивчаються архівні матеріали з порушеного питання та готується їх підборка.

10. Під час особистого прийому громадян розглядається питання по суті, надається відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз'яснення та вживаються заходи щодо усунення порушень (за їх наявності).

11.  Якщо вирішити порушене в усному зверненні громадянина питання  безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається у тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянинові, на його бажання, надається усна або письмова відповідь відповідними структурними  підрозділами управління.

12. Якщо розв'язання питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції управління, керівництво пояснює громадянинові, до якого органу державної влади або органу місцевого самоврядування,  підприємства, організації чи установи доцільно звернутися, по можливості сприяє в цьому (дає адресу, номер телефону тощо).

13. Для забезпечення кваліфікованого роз'яснення поставлених громадянином питань керівництво може залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів управління або одержувати від них потрібну інформацію.

14. Облік громадян, які звернулися на особистий прийом до   керівництвауправління,  письмові та усні звернення (пропозиції, заяви і скарги), подані під час особистого прийому, реєструються та обліковуються працівниками загального відділу управління відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян  в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №348.

15. Контроль за дотриманням термінів розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому керівництвом, здійснюється працівниками загального відділу управління, які щомісяця аналізують стан роботи зі зверненнями громадян.

16. Посадова особа зобов'язана забезпечити прийом усіх громадян, що звернулися на особистий прийом, з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку  управління та визначеного графіком часу.

17. За відсутності начальника  управління прийом здійснює посадова особа, яка призначена виконувати її обов'язки.

18. Відповідь на звернення, подане під час особистого прийому, надається за підписом посадової особи,  яка здійснювала цей прийом. У разі  відсутності  -  особою, яка виконує її повноваження.

19. Посадові особи  управління, які здійснюють особистий прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України "Про звернення громадян", "Про державну службу", Указом Президента України від 07.02.2008 №109 "Про першочергові  заходи  щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної  влади  та органів  місцевого самоврядування",  іншими нормативно-правовими актами та цим Порядком.

Перший заступник начальника управління                                        В.К. Нефьодов

 

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
Полтавської облдержадміністрації
23.05.2011  № 38

ЗАРЕЄСТРОВАНО
В Головному управлінні юстиції у Полтавській області
30.05.2011  № 115/1692

 

ПОРЯДОК
організації та проведення виїзного прийому громадян начальником та заступником начальника управління з питань надзвичайних ситуацій  та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Полтавської облдержадміністрації 

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення виїзних прийомів громадян начальником та заступником начальника (далі – керівництво) управління з питань надзвичайних ситуацій  та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Полтавської облдержадміністрації  (далі –  управління).

2. Керівництво управління здійснює виїзні прийоми громадян відповідно доКонституції України, Закону України "Про звернення громадян" (із змінами),Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», актів Кабінету Міністрів України з питань реалізації громадянами конституційного права на звернення.

3. Виїзний прийом громадян керівництвом управління проводиться у визначені дні та  години відповідно до графіків, що затверджуються окремим наказом управління, в приміщенні відповідної райдержадміністрації, міськвиконкому, про що громадяни заздалегідь (за 2-3 дні до його проведення) повідомляються через  засоби масової інформації або іншим способом.

4. Для оперативного розгляду  поставлених громадянином питань при проведенні виїзного прийому громадян можуть залучатися начальники  територіальних  управлінь (відділів) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту (далі – начальник територіального  управління (відділу).

5. Попередній запис на виїзний прийом проводить начальник територіального  управління (відділу), який формує  загальний список громадян, вивчає питання, з якими  вони  мають намір звернутися  до керівництва управління з питань надзвичайних ситуацій  та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Полтавської облдержадміністрації,  та надає відповідні роз’яснення.

6. Громадяни зобов'язані в усній чи письмовій формі, особисто, повідомити начальнику територіального  управління (відділу)  своє прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, короткий зміст пропозиції, заяви чи скарги. Якщо громадянин звертається не особисто, а через уповноважену ним особу, ці повноваження повинні бути оформлені відповідно до чинного законодавства.

7. Громадяни, визнані судом недієздатними, на прийом без участі їх законних представників не допускаються.

8. У разі необхідності посадова особа може попросити заявника  показати  документ, що засвідчує його особу, або підтвердження повноваження на представництво  інтересів іншої особи.

9. На кожного громадянина, що звернувся під час виїзного прийому, заводиться Картка особистого прийому громадян, за формою згідно додатку 3 до  Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №348.

10. Посадова особа під час прийому громадян  розглядає питання по суті, надає   відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз'яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

11. Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», проводиться першочергово.

12. Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

13. Якщо вирішити порушене в усному зверненні громадянина питання безпосередньо під час виїзного прийому не можливо, воно розглядається упорядку, передбаченому законодавством для письмових звернень.

14. Відповідь на звернення, подане під час виїзного прийому надається за підписом посадової особи, яка здійснювала цей прийом. У разі відсутності - особою, яка  виконує  її повноваження.

15. Якщо розв'язання питання, з яким звернувся громадянин, невходить до компетенції управління, посадова особа пояснює громадянинові, до якого органу державної влади або місцевого самоврядування, підприємства, організації чи установи доцільно звернутися, і по можливості сприяє в цьому (дає адресу, номер телефону тощо).

16. Картки та письмові звернення, подані під час виїзного прийому, передаються наступного дня до загального відділу управління для реєстрації та обліку відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою  Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348, та подальшого опрацювання відповідно до змісту резолюції.

Перший заступник начальника управління                                        В.К. Нефьодов

 

остання зміна 15.01.2014