Положення про управління

 ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
18.11.2014  № 498

ПОЛОЖЕННЯ
про  управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
Полтавської обласної державної адміністрації

1. Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської  катастрофи   (далі  - Управління) утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Полтавської області забезпечує виконання покладених на управління  завдань.

2. Управління  підпорядковане голові обласної державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Державній службі України з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС).

3. Управління   у  своїй  діяльності  керується  Конституцією та законами України,  актами Президента України, Кабінету Міністрів України,   наказами міністерств, ДСНС, інших центральних органів виконавчої влади,  розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також Положенням про управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Полтавської обласної державної адміністрації (далі – Положення).

4. Управління є органом управління Полтавської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (далі-територіальна підсистема цивільного захисту).

5. Основним завданням Управління є забезпечення реалізації державної  політики  у  сфері  цивільного захисту на території Полтавської області.

6. Управління відповідно до визначених у сфері цивільного захисту повноважень виконує такі завдання:

 • 1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств,  ДСНС, інших центральних органів виконавчої влади  та здійснює контроль за їх реалізацією;
 • 2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
 • 3) аналізує стан та тенденції розвитку цивільного захисту у межах області та вживає заходів до усунення недоліків;
 • 4) вносить пропозиції до проектів державних програм щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;
 • 5) подає голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо  включення  до  проекту  обласного  бюджету  витрат  на  розвиток і функціонування цивільного захисту області;
 • 6) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
 • 7) розробляє проекти регіональних програм та планів заходів у сфері цивільного захисту та здійснює контроль за їх виконанням;
 • 8) розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень у сфері цивільного захисту;
 • 9) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
 • 10) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
 • 11) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;
 • 12) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;
 • 13) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 • 14) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
 • 15) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
 • 16) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
 • 17) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
 • 18) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
 • 19) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;
 • 20) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
 • 21) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
 • 22) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 • 23) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 • 24) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
 • 25) забезпечує захист персональних даних;
 • 26) взаємодіє з ДСНС щодо виконання завдань цивільного захисту;
 • 27) створює за погодженням з ДСНС та підтримує у постійній готовності до застосування територіальну систему централізованого оповіщення, здійснює її модернізацію та забезпечує функціонування;
 • 28) забезпечує оповіщення керівного складу обласної держаної адміністрації, органів управління, підприємств, установ і організацій області, а також оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій;
 • 29) забезпечує отримання та доведення до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування розпоряджень про переведення  територіальної  підсистеми  цивільного захисту у вищі ступені готовності;
 • 30) організовує  та  забезпечує роботу регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій;
 • 31) здійснює збирання, накопичення, обробку, аналіз і оприлюднення інформації та обмін нею у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природного і соціального характеру;
 • 32) подає голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо створення у разі виникнення надзвичайних ситуацій спеціальних комісій з ліквідації їх наслідків (за потреби), забезпечує їх функціонування;
 • 33) бере участь в організації  аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
 • 34) подає голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної ситуації у разі її виникнення;
 • 35) бере участь у проведенні аналізу та розслідуванні  причин  виникнення надзвичайних ситуацій;
 • 36) організовує  роботу обласної комісії з питань евакуації;
 • 37) здійснює планування, бере участь у організації та проведенні евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій та зон  можливих бойових дій в особливий період;
 • 38) бере участь у підготовці для подання голові обласної державної адміністрації експертних висновків щодо визначення рівня надзвичайної ситуації для прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду обласного та місцевих бюджетів для  ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій,  надання матеріальної та фінансової допомоги  населенню,  яке  постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій;
 • 39) координує  діяльність  структурних  підрозділів  з  питань цивільного захисту районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, комунальних аварійно-рятувальних служб, формувань і спеціалізованих служб цивільного захисту;
 • 40) забезпечує у межах своїх повноважень організацію визначених законодавством заходів радіаційного, хімічного, біологічного і медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків надзвичайних ситуацій;
 • 41) розглядає та погоджує завдання на розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі проектної документації об’єкта та розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі містобудівної документації;
 • 42) готує пропозиції щодо віднесення міст до груп цивільного захисту та подає їх ДСНС;
 • 43) готує пропозиції щодо віднесення відповідно до основних показників суб’єктів господарювання до категорії цивільного захисту та затвердження їх переліку у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;
 • 44) подає голові  обласної державної адміністрації пропозиції щодо потреби  в  засобах радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення, яке проживає в містах, віднесених до груп з цивільного захисту, в зонах можливого хімічного забруднення, працівників територіальних формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту, а також щодо місць їх зберігання;
 • 45) організовує накопичення та зберігання засобів радіаційного і хімічного захисту для непрацюючого населення, яке проживає в містах, віднесених до груп з цивільного захисту, в зонах можливого хімічного забруднення, працівників територіальних формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту;
 • 46) організовує на території області проведення повірки дозиметричних та радіометричних приладів;
 • 47) визначає потребу фонду захисних споруд цивільного захисту;
 • 48) приймає рішення, в межах компетенції, про подальше використання захисних споруд цивільного захисту державної та комунальної власності;
 • 49) веде облік фонду захисних споруд цивільного захисту;
 • 50) здійснює контроль за утриманням та станом готовності захисних споруд цивільного захисту;
 • 51) організовує проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, виключення їх за погодженням з ДСНС з фонду таких споруд;
 • 52) бере участь у організації та проведенні підготовки органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту з метою забезпечення готовності до виконання покладених на них завдань;
 • 53) бере участь в організації навчання посадових осіб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, керівників та їх заступників з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, здійсненні перевірок щодо підготовки  населення  до  дій у надзвичайних ситуаціях;
 • 54) бере участь у наданні щорічних організаційно-методичних вказівок обласної державної адміністрації щодо навчання населення захисту і діям у надзвичайних ситуаціях;
 • 55) бере участь у перевірці готовності органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту до виконання покладених на них завдань;
 • 56) створює, здійснює накопичення та зберігання регіонального матеріального резерву для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, здійснює контроль за створенням місцевих матеріальних резервів;
 • 57) погоджує номенклатуру та обсяги матеріального резерву місцевого та об’єктового рівня підприємств, об’єкти яких увійшли до переліку об’єктів підвищеної небезпеки;
 • 58) утримує на балансі пункти управління обласної державної адміністрації та здійснює  планування їх фінансового забезпечення;
 • 59) подає голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо  погодження  проекту  плану проведення потенційно небезпечних заходів за участю особового складу Збройних Сил, інших військових  формувань  та  правоохоронних  органів з використанням озброєння та військової техніки  за  умови  присутності  цивільного населення,  організовує  під  час  розроблення та виконання такого плану взаємодію з органами військового управління;
 • 60) розробляє  і  здійснює в  межах своїх повноважень заходи щодо участі в територіальній обороні;
 • 61) бере  участь  в межах  своїх  повноважень у здійсненні антитерористичних заходів;
 • 62) планує  та координує формування, ведення та використання
  обласного страхового фонду  документації  відповідно до затверджених програм формування страхового фонду документації;
 • 63) здійснює інші передбачені законом повноваження у сфері цивільного захисту.

7. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

 • 1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
 • 2) порушувати клопотання перед головою обласної державної адміністрації щодо залучення до здійснення заходів, пов’язаних  із  запобіганням виникненню   надзвичайних   ситуацій   та  їх ліквідацією,  сил територіальної підсистеми цивільного захисту згідно з відповідними планами взаємодії, залучати для виконання окремих завдань спеціалістів (фахівців) інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);
 • 3) надавати методичну допомогу іншим структурним підрозділам обласної державної адміністрації, районним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми  власності, їх особам щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків таких ситуацій;
 • 4)  брати участь у розгляді районними державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування питань, пов’язаних з діяльністю органів управління і сил територіальної підсистеми цивільного захисту та її ланок;
 • 5) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації у сфері цивільного захисту;
 • 6) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
 • 7) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції Управління.

8. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

9. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної держадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з ДСНС в установленому законодавством порядку.

10. Начальник Управління:

 • 1) здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Управлінні;
 • 2) подає на затвердження голові обласної  державної адміністрації положення про Управління;
 • 3) затверджує посадові інструкції працівників Управління та розподіляє обов’язки між ними;
 • 4) планує роботу Управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;
 • 5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління;
 • 6) звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на Управління завдань та затверджених планів роботи;
 • 7) може входити до складу колегії обласної державної адміністрації;
 • 8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Управління, та розробляє проекти відповідних рішень;
 • 9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
 • 10) представляє інтереси Управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з  міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, районним державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва обласної державної адміністрації;
 • 11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.
 • Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;
 • 12) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
 • 13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису Управління;
 • 14) здійснює добір кадрів;
 • 15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Управління;
 • 16) подає голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо:
      призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Управління, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
      прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Управління, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 • 17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління;
 • 18) забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
 • 19)  звертається з поданням до відповідної  районної держадміністрації, органів  місцевого самоврядування   щодо   прийняття   рішень   про   притягнення  до відповідальності посадових осіб,  винних у порушенні законодавства у сфері цивільного захисту;
 • 20) інформує  правоохоронні  органи  про виявлені на об’єктах господарювання та територіях порушення,  які можуть  призвести  до виникнення надзвичайних ситуацій;
 • 21) бере участь у розгляді районними державними адміністраціями та   органами   місцевого самоврядування питань,  пов’язаних з діяльністю органів управління і сил територіальної підсистеми цивільного захисту;
 • 22) здійснює інші повноваження, визначені законом.

11. Накази начальника Управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації, ДСНС, іншим центральним органом виконавчої влади.

12. Начальник Управління може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою обласної державної адміністрації за поданням начальника Управління.

13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Управління  визначає голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

14. Штатний розпис та кошторис Управління затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозиціями начальника Управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228.

15. Внесення змін і доповнень до Положення здійснюється розпорядженням голови обласної державної адміністрації та підлягають державній реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

16. Управління як юридична особа публічного права має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

  

  

 Заступник голови – керівник
 апарату облдержадміністрації                                                                                                   Р.О. Чабановський