1. Конституція України

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

2. Кодекс цивільного захисту України

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17

3. Закон України від 09.04.1999 № 586-XIV «Про місцеві державні адміністрації»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14

4. Положення про управління з питань цивільного захисту Полтавської обласної державної адміністрації, затверджене розпорядженням голови Полтавської обласної державної адміністрації від 29.01.2018 № 75

http://www.adm-pl.gov.ua/docs/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-upravlinnya-z-pitan-civilnogo-zahistu-poltavskoyi-oblasnoy-1

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-%D0%BF

6. Положення про територіальну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області, затверджене розпорядженням голови Полтавської обласної державної адміністрації від 12.05.2017 № 264

http://www.adm-pl.gov.ua/docs/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-teritorialnu-pidsistemu-iedinoyi-derzhavnoyi-sistemi-civilno

Закрити меню