На військовий облік повинні стати жінки більшості професій

Міністерство оборони затвердило Перелік спеціальностей та професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік. Наказ № 313 набув чинності 17 грудня 2021 року.

Перелік містить 35 фахових напрямків, в кожному з яких десятки окремих спеціальностей. Названі представниці багатьох професій, зокрема, громадського харчування, економіки, юриспруденції, видавництва, культури,  журналістики  тощо.

Даний наказ виданий на виконання змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 30 березня 2021 року.

Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, беруться на військовий облік військовозобов’язаних.

Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. У мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку (за контрактом).

На облік військовозобов’язаних братимуть жінок, які придатні для проходження військової служби за станом здоров’я та віком.

Детальнішу інформацію про порядок постановки на військовий облік можна отримати у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки за місцем прописки.

На військовий облік повинні стати жінки більшості професій